Tag Archives: Sri Swami Vitthal Vipul Dev ji Archives - Shri Radha Vinod Bihari

Shri Ashtacharya Kirtan

Shri Ashtacharya Kirtan Kunj Bihari Shri Haridas ( श्री अष्टाचार्य कीर्तन )

Jai Jai Shayma Kunjbihari Shri Haridas, Jai Jai Vithal Vipul Biharani Das Jai Jai Saras Narhari Rasik Ananya, Jai Jai Lalit Mohni Puran Chand https://www.youtube.com/watch?v=iuno0gSS-D0  ...
Read more

Sri Swami Vitthal Vipul Dev ji

Sri Swami Vitthal Vipul Dev ji

Sri Swami Vitthal Vipul Dev ji appeared on this earth in 1532, in Rajpur, Vrindavan. Sri Swami Vitthal Vipul Dev ji parents were Sri Grujan (maternal uncle of Sri Haridas ji) and Srimati Kaushalya.

As per birth dates Sri Swami Vitthal Vipul Dev ji was 5 years elder to Swami Haridasji and...

Read more